Стол
Лампа
Дигитален рентгенов апарат
Апекслокатор и тест за виталитет
Интраорална камера
Кофердам и инструменти за моделиране на зъбите
Ендодонтски микромотор с вграден апекслокатор NOUVAG
Периферия,наконечници за работа
Автоклав MELAG
Опаковъчна машина за интрументариум
Апарат за смесване на отпечатъчни материали Heraeus Kulzer
Фотополимерна лампа Heraeus Kulzer
Увеличителни лупи KEELER
Дентален микроскоп ZEISS OPMI Pico

 

© www.milkakoleva.com & Design. All rights reserved.