Пломби от порцелан
 

Инлей, Оверлей, Онлей – лабораторно изработени керамични пломби

Вече е напълно възможно пломбите за бъдат "невидими", т.е., да се слеят с останалата част на зъба и да бъдат трайни повече от 15 години.
Въпреки че композитните фотополимерни пломби почти напълно изместиха старите не есетични амалгами, те не можаха да достигнат трайността на амалгамите, която е повече от 15 години. В този аспект нито амалгамата, нито композитните пломби успяват да достигнат желанията на пациентa за дълготрайност и естетичност едновременно.
Ако фотополимерните пломби не са направени с платно, изолиращо зъба от слюнката, наличието на микропроцеп (просмукване) между пломбата и зъба е неизбежно. Това означава, че слюнката и бактериите в нея ще проникнат през този процеп и това ще доведе до кариес под пломбата.


Предимства на лабораторните пломби от чист порцелан-инлей, оверлей, онлей, последен 'писък' в тенденцците на естетичната стоматология

1. Абсолютно са избегнати недостатъците на композитните фотополимерни пломби като свиване при полимеризация и микропросмукване на слюнка и бактерии.
2. Трайност над 15 години.
3. Тъй като се изработват в лаборатория (индиректно), могат абсолютно да се слеят по цвят и форма с останалата част на зъба.


Недостатъци:

1. Предполагат повече посещения отколкото за обикновена директна композитна или амалгамена пломба.
2. Висока цена: до 5-10 пъти по-висока от цената на директните композитни бели пломби.
3. Изискват изключителна прецизност при работа, know-how на зъболекаря и топ лаборатория.

 

 

 

 

© www.milkakoleva.com & Design. All rights reserved.