Фотополимерна пломба, реставрация, художествена реставрация
 

Фотополимерна пломба - Това е широко известно понятие. Най-ниското ниво на зъбна реставрация: по-евтина, изисква по-малко време за работа около 30 мин.; със средна до ниска естетичност, но все пак по-добра от тази на амалгамата. С времето пломбата се свива и допуска просмукване на слюнка в микропроцепа между пломбата и зъба. С годините тази влажна среда подкопава пломбите, а това налага периодичната им подмяна, за да не се увреди самият зъб.
Реставрация - Реставрацията е възстановяване на зъбните тъкани при по-съществена загуба на такива, т.е. при загуба на опорни структури на короната. За реставрация се използва композит и се постига много по-висока зъбна естетика.  Процедурата може да се осъществи само от специално подготвен стоматолог и изисква дълъг и прецизен процес на работа.
Художествена реставрация - Художествената реставрация е възстановяване на тъканите на зъба в естетическите параметри на зъба. Процедурата може да се осъществи само от тясно специализиран стоматолог, изисква неограничено време за работа, а резултатите се отличават с ексклузивност. Художествената реставрация се основава на принципа на мимикрията, т.е. създаване на изкуствена структура, която силно наподобява естествената. Тази технология позволява възстановяването не само на формата и функцията на зъба, но и предаването на неговата вътрешна структура по отношение на прозрачност, както и на плавния цветови преход от шийката към режещия край. В същото време се възстановява и микрорелефът на зъбната повърхност.

Параметри

Пломба

Реставрация

Художествена реставрация

Време за изработка

20-30 мин.

60 мин.

без лимит на времето, ако се наложи и цял ден

Необходими умения от страна на стоматолога

Достъпна за изпълнение от всеки стоматолог: еднослойна техника

Специална подготовка: 2-3 слойна техника

Ексклузивна реставрация, излизане от рамките на стандарта, авторско изпълнение - както при художественото изпълнение на една картина. 3-4 слойна техника

Ниво

комунално

специализирано

авторство, ексклузивност

Заплащане

стандартно

Според времето, часовете

Заплащане за ексклузивност


Художествена реставрация


Що е художествена реставрация?

Красотата на лицето в много случаи се определя от привлекателната усмивка, очарованието на която зависи от състоянието на Вашите зъби. А от какво зависи красотата на самия зъб?
 
ФОРМА, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, БЛЯСЪК - ето компонентите, на които се опират зъболекарите, за да създадат идентични на естествените зъби. Технологията за постигането на тази амбициозна цел се нарича художествена реставрация и се счита за една от най-перспективните в областта на денталната медицина. Усвояването й изисква големи усилия от страна на стоматолога. Този, който се занимава с художествени реставрации, обединява в себе си зъболекар, художник, скулптор, даже и психолог.
Материалите, с които може да се изпълняват тези сложни реставрации, са известни от 1-2 десетилетия, но едва тяхното подобрение в резултат на достиженията на съвременната наука позволи на зъболекарите, занимаващи се с художествена реставрация, да възстановят всеки зъб, дори и такъв, който е толкова разрушен, че е необходимо да се “облече” в корона. Затова много допринесоха и нано-композитите – венеца на нанотехнологиите в стоматологията.  

Сбогом на металокерамиката? Новите композити

Днешната реставрационна стоматология е фокусирана върху намаляване на травматизма на зъбите при подготовката на зъба - по-малко пилене, щадящо отнемане само на засегнатите от кариес зъбни слоеве. Нещо, което е немислимо при изпиляването за корона, например. Не напразно се смята, че короните и в частност металокерамиката, ще излязат от употреба поради агресивността, с която заедно със засегнати зъбни слоеве се отнемат безвъзвратно здрави тъкани. Металокерамичните корони, дори мостове, ще бъдат абсолютно заменени от реставрациите на зъбите. Но това става възможно благодарение на новите композитни материали, композитите от ново поколение, които правят химическа връзка със зъба и образуват с него едно монолитно цяло.
Стоматологът, занимаващ се с художествени реставрации, трябва да бъде в известна степен скулптор, художник. Той трябва да пресъздаде и възстанови всички тънкости на загубените слоеве на зъба, вследствие на кариес, счупвания (фрактури) или изтриване на зъбите. Учените различават няколко основни групи зъби. Но въпреки това всеки от нас има индивидуална, уникална форма на зъбите.

„Мъжки” или „женски” зъби

По мнение на доктор Ломбарди полът оказва влияние на формата на зъба. По зъбите точно може да се каже дали принадлежат на мъж или жена. Счита се, че при жената окръглените ъгли на горните резци придават привлекателност и се свързват с младежко-сексуалното излъчване. Много често само заоблянето на ъглите на резците (наречено „художествено контуриране на зъбите”) придава на усмивката моментална привлекателност. Докато на мъжете повече отиват резци с ъгли близки до 90 градуса. Всички тези тънкости зъболекарят трябва да пресъздаде в художествената реставрация.

Цветове, отсенки, полупрозрачност

Цветовата гама при реставрациите е значителна - повече от 20 вида оттенъци, които позволяват максимално да се имитира природното съвършенство на зъба. Както художника смесва цветовете, напластява ги един върху друг, така и стоматологът трябва слой по слой, цвят по цвят да наслоява материалите върху зъба в малки пропорции, които се втвърдяват със специални светлодиодни лампи. Образуваната обща конструкция зъб-реставрационен материал се доближава по твърдост до естествения емайл.
Важен критерий за естествената красота на зъба е способността му да пропуска светлина или т.нар. полупрозрачност, която се увеличава от шийката към тялото, като режещият край е почти напълно прозрачен.
Зъбът, облечен в металокерамична корона, не притежава тази полупрозрачност -защото всяка металокерамика съдържа метал, а металът не пропуска светлина за разлика от зъбните тъкани. Затова при металокерамичната корона полупрозрачността се вижда само по края на короната, свободен от метал. Използвайки композитите, стоматологът може напълно да управлява тази прозрачност и реставрацията да е напълно идентична с естествения зъб.

Млади зъби

Опитните стоматолози знаят, че красотата на зъбите се придава от прозрачните режещ край, който се изтрива с времето. Ако този режещ край е добре изразен това се възприема като младост и красота. Практически винаги, когато се възстанови прозрачността и формата на зъба, се постига подмладяване на пациента. Особено важно е да се възстанови тази прозрачност при пациентки от средна и над средната възраст. След полировката и шлифоването художествената реставрацията придобива блясък, характерен за естествения зъб.
Сам по себе си обаче материалът не може да осигури ефекта на подмладяването на зъба. Нужни са опит или направо казано талант от страна на стоматолога. Това особено важи за реставрациите, които се правят при много по-трудните условия в устата, при ограничено работно поле на зрение, спрямо далеч по-улеснените условия в зъботехническата лаборатория, където се изработват короните, мостовете и фасетите.

Повече време, много майсторство

Технологията на художествените реставрации позволява да се възстановят разрушените в резултат на кариес, травма или изтриването на зъбите. Зъболекарят може да коригира формата им, наклона, размера или цвета, които по една или друга причина (наследственост, лекарствени и токсични причини, травми) не съответстват на своите природни параметри, нито на естетичните виждания на пациента.
Но най-голямото достойнство на художествената реставрация си остава, че тя позволява да се съхрани зъба жив и предотвратява ненужното изпиляване на здрави зъбни тъкани. Средното време за една реставрация е 3-4 часа, но при по-особени случаи може да отнеме и по-дълго време.
Повече подробности може да получите при преглед и консултация в нашия кабинет.виж тук(да е активно)

 

 

 

 

© www.milkakoleva.com & Design. All rights reserved.